Select Verb:

to enroll, to register, to sign up
The Seven Simple Tenses The Seven Compound Tenses
1 presente de indicativo 8 perfecto de indicativo
me inscrib-o nos inscrib-imos me he inscribido nos hemos inscribido
te inscrib-es os inscrib-ís te has inscribido os habéis inscribido
se inscrib-e se inscrib-en se ha inscribido se han inscribido
2 imperfecto de indicativo 9 pluscuamperfecto de indicativo
me inscrib-ía nos inscrib-íamos me había inscribido nos habíamos inscribido
te inscrib-ías os inscrib-íais te habías inscribido os habíais inscribido
se inscrib-ía se inscrib-ían se había inscribido se habían inscribido
3 pretérito 10 pretérito anterior
me inscrib-í nos inscrib-imos me hube inscribido nos hubimos inscribido
te inscrib-iste os inscrib-isteis te hubiste inscribido os hubisteis inscribido
se inscrib-ió se inscrib-eron se hubo inscribido se hubieron inscribido
4 futuro 11 futuro perfecto
me inscrib-iré nos inscrib-iremos me habré inscribido nos habremos inscribido
te inscrib-irás os inscrib-iréis te habrás inscribido os habréis inscribido
se inscrib-irá se inscrib-irán se habrá inscribido se habrán inscribido
5 potencial simple 12 potencial compuesto
me inscrib-iría nos inscrib-iríamos me habría inscribido nos habríamos inscribido
te inscrib-irías os inscrib-iríais te habrías inscribido os habríais inscribido
se inscrib-iría se inscrib-irían se habría inscribido se habrían inscribido
6 presente de subjuntivo 13 perfecto de subjuntivo
me inscrib-a nos inscrib-amos me haya inscribido nos hayamos inscribido
te inscrib-as os inscrib-áis te hayas inscribido os hayáis inscribido
se inscrib-a se inscrib-an se haya inscribido se hayan inscribido
7 imperfecto de subjuntivo 14 pluscuamperfecto de subjuntivo
me inscrib-iera nos inscrib-íeramos me hubiera inscribido nos hubiéramos inscribido
te inscrib-ieras os inscrib-ierais te hubieras inscribido os hubieríais inscribido
se inscrib-iera se inscrib-ieran se hubiera inscribido se hubieran inscribido
- OR - - OR -
me inscrib-iese nos inscrib-íesemos me hubiese inscribido nos hubiésemos inscribido
te inscrib-ieses os inscrib-ieseis te hubieses inscribido os hubieseis inscribido
se inscrib-iese se inscrib-iesen se hubiese inscribido se hubiesen inscribido
Other
Gerundio Part. pas.
inscribiendo inscribido
Imperativo
--- inscrib-amos
inscrib-e; no inscrib-as inscrib-id; no inscrib-áis
inscrib-a inscrib-an