Select Verb:

to hasten, to hurry, to rush
The Seven Simple Tenses The Seven Compound Tenses
1 presente de indicativo 8 perfecto de indicativo
me apresur-o nos apresur-amos me he apresurado nos hemos apresurado
te apresur-as os apresur-áis te has apresurado os habéis apresurado
se apresur-a se apresur-an se ha apresurado se han apresurado
2 imperfecto de indicativo 9 pluscuamperfecto de indicativo
me apresur-aba nos apresur-ábamos me había apresurado nos habíamos apresurado
te apresur-abas os apresur-abais te habías apresurado os habíais apresurado
se apresur-aba se apresur-aban se había apresurado se habían apresurado
3 pretérito 10 pretérito anterior
me apresur-é nos apresur-amos me hube apresurado nos hubimos apresurado
te apresur-aste os apresur-asteis te hubiste apresurado os hubisteis apresurado
se apresur-ó se apresur-aron se hubo apresurado se hubieron apresurado
4 futuro 11 futuro perfecto
me apresur-aré nos apresur-aremos me habré apresurado nos habremos apresurado
te apresur-arás os apresur-aréis te habrás apresurado os habréis apresurado
se apresur-ará se apresur-arán se habrá apresurado se habrán apresurado
5 potencial simple 12 potencial compuesto
me apresur-aría nos apresur-aríamos me habría apresurado nos habríamos apresurado
te apresur-arías os apresur-aríais te habrías apresurado os habríais apresurado
se apresur-aría se apresur-arían se habría apresurado se habrían apresurado
6 presente de subjuntivo 13 perfecto de subjuntivo
me apresur-e nos apresur-emos me haya apresurado nos hayamos apresurado
te apresur-es os apresur-éis te hayas apresurado os hayáis apresurado
se apresur-e se apresur-en se haya apresurado se hayan apresurado
7 imperfecto de subjuntivo 14 pluscuamperfecto de subjuntivo
me apresur-ara nos apresur-áramos me hubiera apresurado nos hubiéramos apresurado
te apresur-aras os apresur-arais te hubieras apresurado os hubieríais apresurado
se apresur-ara se apresur-aran se hubiera apresurado se hubieran apresurado
- OR - - OR -
me apresur-ase nos apresur-ásemos me hubiese apresurado nos hubiésemos apresurado
te apresur-ases os apresur-aseis te hubieses apresurado os hubieseis apresurado
se apresur-ase se apresur-asen se hubiese apresurado se hubiesen apresurado
Other
Gerundio Part. pas.
apresurando apresurado
Imperativo
--- apresur-emos
apresur-a; no apresur-es apresur-ad; no apresur-éis
apresur-e apresur-en